SGiE: Delegaci ocenią i wybiorą

Cze 24, 2010

25 czerwca br. w Katowicach odbędzie się sprawozdawczo-wyborczy VI Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" (SGiE). Delegaci ocenią sprawozdanie Rady SGiE z kadencji 2006-2010, a także dokonają wyboru przewodniczącego Rady SGiE, Rady SGiE oraz Komisji Rewizyjnej Sekretariatu na kolejną 4-letnią kadencję. Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "S" zrzesza dziewięć sekcji branżowych Związku z sektora paliwowo-energetycznego.

Głównym zadaniem SGiE jest koordynacja działań sekcji zrzeszających łącznie ponad 80 tys. członków. Przewodniczący Rady SGiE w mijającej kadencji Kazimierz Grajcarek do najważniejszych zdań zalicza m.in. dialog Związku z rządem i pracodawcami, którego w ostatnich dwóch latach, według jego oceny, nie było.

Bardzo szerokim obszarem działań dla SGiE w kadencji 2006-2010 była polityka międzynarodowa, którą Sekretariat prowadzi w imieniu zrzeszonych w nim sekcji. Z inicjatywy SGiE w Katowicach powstało biuro EMCEF/ICEM Polska (ICEM: Światowa Federacja Związków Zawodowych Sektora Chemicznego, Energetyki i Górnictwa; EMCEF: Europejska Federacja Pracowników Górnictwa, Przemysłu Chemicznego i Energetycznego). Uczestnictwo w tych międzynarodowych organizacjach ma znaczenie zwłaszcza w kontekście działań w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego, które SGiE prowadzi w imieniu Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Jednym z nowych obszarów działań Sekretariatu były sprawy zatrudnienia kobiet w sektorze paliwowo-energetycznym, gdyż z przyjęciem w 2008 roku przez rząd polski dyrektywy unijnej dopuszczającej kobiety do pracy pod ziemią pojawił się szereg nieuregulowanych w tej materii kwestii prawnych, m.in. prawa kobiet ciężarnych pod ziemią.

Większość dotychczasowych działań podjętych w mijającej kadencji będzie kontynuowana w nadchodzącej kadencji. - W dalszym ciągu głównym z tematów będzie pakiet klimatyczno-energetyczny, który w obecnym kształcie poważnie zagraża polskim firmom, a przez to miejscom pracy. Musimy także przygotować się organizacyjne do strajku generalnego w energetyce. Obserwując politykę rządu wobec tego strategicznego sektora, w której nie ma miejsca na dialog społeczny, może okazać się, że związki zawodowe zostaną zmuszone do działań ostatecznych - ocenia Kazimierz Grajcarek.

Wśród zaproszonych gości kongresu są m.in. Janusz Śniadek, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oraz Piotr Duda, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność".