KW: Grzesik i Mazur kandydatami "S" do Rady Pracowników KW

Cze 25, 2010

Członkowie Zakładowej Komisji Koordynacyjnej Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" (ZOK) Kompanii Węglowej SA (KW) spotkali się 24 czerwca w Katowicach. Podczas zebrania podjęto uchwałę o zgłoszeniu kandydatów Związku do Rady Pracowników KW w nowej kadencji i omówiono niejasną sytuację pracowników kopalni "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych, którzy wciąż nie wiedzą na jakich zasadach ich zakład pracy zostanie przekazany przez KW koncernowi Tauron Polska Energia SA.

Podsumowano też środową pikietę siedziby Kompanii Węglowej SA (KW) w obronie KWK "Halemba-Wirek", a Jarosław Grzesik przedstawił nazwisko mediatora, który spróbuje pogodzić stronę społeczną i Zarząd KW w toczącym się sporze zbiorowym.

Czerwcowe zebranie kompanijnej "S" rozpoczęło krótkie wystąpienie Józefa Kowalczyka, przewodniczącego NSZZ "Solidarność" z "Halemby", który podziękował górnikom z innych kopalń za liczne wsparcie pracowników walczących o dalsze funkcjonowanie swojego zakładu pracy.

Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały o zgłoszeniu kandydatów kompanijnej "S" do Rady Pracowników KW w nowej kadencji. Obecna kadencja Rady Pracowników KW kończy się 25 lipca. Przewodniczący ZOK Jarosław Grzesik przedstawił nowe uwarunkowania prawne obowiązujące przy powoływaniu rad pracowników. Najistotniejsza zmiana dotyczy wyboru członków rad, którzy nie będą już wskazywani przez organizacje związkowe, tak jak 4 lata temu, a wybierani bezpośrednio przez załogę. Cele funkcjonowania rad są niezmienne: chodzi o większy dostęp strony społecznej do danych i informacji ze strony pracodawców. Po krótkiej dyskusji podjęto uchwałę o zgłoszeniu Jarosława Grzesika (KWK "Bobrek-Centrum") i Jerzego Mazura (ZG "Piekary"), którzy stali się oficjalnymi kandydatami NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA do nowej Rady Pracowników KW.

Przewodniczący "Solidarności" w kopalni "Bolesław Śmiały" Bogdan Syposz zwrócił uwagę na brak jakiejkolwiek informacji dla załogi kopalni w związku z planowanym przekazaniem zakładu przez Kompanię Węglową do koncernu Tauron Polska Energia SA. Na przełomie czerwca i lipca miały się odbyć konsultacje z udziałem organizacji związkowych i Rady Pracowników KW, jak jednak poinformował Bogdan Syposz, kierownictwo Tauronu próbuje uniknąć spotkania.

Jarosław Grzesik zrelacjonował przebieg dwóch spotkań z Zarządem Kompanii Węglowej, które miały wyłonić mediatora w toczącym się sporze zbiorowym. Został nim Andrzej Sikora, radca prawny i ostatni ("solidarnościowy") wojewoda bielski sprzed reformy administracyjnej kraju. Najbliższe spotkanie organizacji związkowych z Zarządem KW w ramach mediacji odbędzie się 5 lipca.