SGiE: Kazimierz Grajcarek ponownie przewodniczącym

Cze 25, 2010

Kazimierz Grajcarek pokieruje Sekretariatem Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" (SGiE) w kadencji 2010-2014. Delegaci na sprawozdawczo-wyborczy VI Kongres SGiE zdecydowali, że na czele struktury zrzeszającej górnicze i energetyczne sekcje branżowe Związku, w tym Sekcję Krajową Górnictwa Węgla Kamiennego, stanie jej dotychczasowy szef. Grajcarek był jedynym kandydatem na przewodniczącego i otrzymał 76 z 78 oddanych głosów ważnych.

Delegaci wybrali również 25-osobową Radę i 5-osobową Komisję Rewizyjną SGiE. Wcześniej wysłuchali sprawozdania władz SGiE za ostatnie 4 lata, udzielili absolutorium Radzie SGiE, podjęli również uchwały i stanowiska dotyczące najistotniejszych problemów w górnictwie i energetyce.

Tegoroczny Kongres SGiE odbył się w multimedialnej Sali im. Lecha Kaczyńskiego na drugim piętrze siedziby śląsko-dąbrowskiej "S". Gośćmi specjalnymi Kongresu byli szefowie innych struktur największego związku zawodowego w kraju: Janusz Śniadek (Komisja Krajowa), Piotr Duda (Region Śląsko-Dąbrowski), Marcin Tyrna (Region Podbeskidzie), Adam Ditmer (Sekretariat Przemysłu Metalowego) i Andrzej Konecki (Sekretariat Przemysłu Chemicznego).

Kongres otworzyła modlitwa i krótkie wystąpienie kapelana SGiE księdza prałata Bernarda Czerneckiego. Duchowny podkreślił, że jedną z najważniejszych wartości "Solidarności" jest jej jedność, której należy pilnować. Następnie zebrani obejrzeli zrealizowany z inicjatywy Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego "S" film pod tytułem "Prezydent ludzi pracy", w którym przedstawiono sylwetkę prezydenta Lecha Kaczyńskiego - patrona sali goszczącej delegatów.

Piotr Duda powiedział, że rok 2010, rozpoczynający nową kadencję związkową, miał wyglądać zupełnie inaczej. - Po 10 kwietnia wszystko nabrało innego wymiaru. (...) Musimy, jako związek zawodowy, kolejną kadencję rozpocząć w inny sposób. Przede wszystkim w taki, jakim był prezydent Lech Kaczyński, czyli w sposób wyrazisty. Niezależnie od tego co o nim mówili, co o nim pisali, zawsze był sobą - mówił Duda. Szef śląsko-dąbrowskiej "S" opowiedział się za Związkiem jako silną organizacją będącą poważnym partnerem dla partii politycznych w zdecydowanej walce o interes pracowniczy. Nawiązał również do wsparcia udzielonego przez "Solidarność" prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu w tegorocznych wyborach prezydenckich podkreślając, że poparcie to nie jest wieczne i bezwarunkowe. Wyraził nadzieję, że Kaczyński tego poparcia nie utraci, ale też zaznaczył, że związkowcy "mają pamięć" i pamiętają rząd Prawa i Sprawiedliwości, który nie zawsze opowiadał się po stronie pracowników. Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej "S" przypomniał fatalny wpływ wiceministra gospodarki w rządzie PiS Pawła Poncyljusza na polskie górnictwo. Skutki jego błędnych decyzji górnicy i spółki węglowe odczuwają do dziś.

Andrzej Konecki, przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność", podziękował Sekretariatowi za współpracę w ramach międzynarodowych organizacji związkowych EMCEF i ICEM, zwłaszcza za wspólną walkę o wstrzymanie realizacji unijnego Pakietu Klimatycznego w Polsce. Stwierdził, że to właśnie działania SGiE doprowadziły do zmiany tendencji w europejskim ruchu związkowym, który wcześniej zdecydowanie popierał unijne pomysły mogące doprowadzić do likwidacji setek tysięcy miejsc pracy zarówno w sektorze wydobywczym, jak i w przemyśle chemicznym.

W trakcie merytorycznej części zebrania delegaci udzielili absolutorium ustępującej Radzie SGiE, przyjęli również szereg uchwał i stanowisk.

Kongres SGiE poprzez uchwałę zobowiązał swoich przedstawicieli w Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" do wypracowania jednolitego stanowiska Związku wobec polskiego rządu, w którym "S" będzie się domagać odstąpienia od realizacji unijnego Pakietu Klimatycznego w Polsce. W innym stanowisku zobowiązano polskich eurodeputowanych do podjęcia wszelkich działań w celu odrzucenia w Parlamencie Europejskim dyrektywy IED. Wejście w życie tego nowego unijnego pomysłu na ograniczenie emisji przemysłowych grozi likwidacją setek tysięcy miejsc pracy w całej Unii. Jak podkreślili związkowcy, dyrektywa IED uderzyłaby nie tylko w sektor paliwowo-energetyczny, ale również w przemysł ciężki, budowlany, transportowy itp.

Unijnych pomysłów na walkę z rzekomym wpływem człowieka na zmiany klimatyczne dotyczy też przyjęty przez Kongres apel. Delegaci wezwali wszystkich przedstawicieli "Solidarności" w światowych i europejskich strukturach związkowych o wyrażanie negatywnej opinii wobec Pakietu Klimatycznego. Zwrócono się również do pracodawców o pomoc, bo obciążenia wynikające z Pakietu doprowadzą do szybkiego upadku ich przedsiębiorstw, które nie wytrzymają konkurencji z firmami pozaunijnymi.

Wybory władz SGiE na kolejną 4-letnią kadencję przebiegły błyskawicznie.

Radę Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" w kadencji 2010-2014 tworzą:
- Piotr Bienek,
- Roman Brudziński,
- Henryk Czerniak,
- Józef Czyczerski,
- Andrzej Frankiewicz,
- Jerzy Gawęda,
- Adam Gawlik,
- Piotr Grzegorczyk,
- Jarosław Grzesik,
- Wojciech Ilnicki,
- Jan Jelonek,
- Dominik Kolorz,
- Henryk Kowalski,
- Stanisław Kowalski,
- Dariusz Kucharewicz,
- Adam Kuś,
- Krzysztof Leśniowski,
- Edmund Myszka,
- Leszek Piskała,
- Paweł Podgórski,
- Leszek Radziwiłł,
- Roman Rutkowski,
- Bogusław Szarek,
- Zdzisław Węckowski.

Skład Komisji Rewizyjnej SGiE w kadencji 2010-2014:
- Piotr Czypionka,
- Joanna Dróżdż,
- Henryk Latarnik,
- Antoni Mojżesz,
- Krzysztof Słabolepszy.

- Piotr Bienek,
- Roman Brudziński,
- Henryk Czerniak,
- Józef Czyczerski,
- Andrzej Frankiewicz,
- Jerzy Gawęda,
- Adam Gawlik,
- Piotr Grzegorczyk,
- Jarosław Grzesik,
- Wojciech Ilnicki,
- Jan Jelonek,
- Dominik Kolorz,
- Henryk Kowalski,
- Stanisław Kowalski,
- Dariusz Kucharewicz,
- Adam Kuś,
- Krzysztof Leśniowski,
- Edmund Myszka,
- Leszek Piskała,
- Paweł Podgórski,
- Leszek Radziwiłł,
- Roman Rutkowski,
- Bogusław Szarek
- Zdzisław Węckowski.