Region Śląsko-Dąbrowski: Fundacja na rzecz dzieci powodzian

Cze 28, 2010

Działająca przy Regionie Śląsko-Dąbrowskim NSZZ "Solidarność" Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży im. Grzegorza Kolosy informuje, że w związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie dofinansowania wyjazdów kolonijnych dzieci z rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi prowadzi nabór na turnus kolonijny. Uczestnikami kolonii mogą być dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałe w województwie śląskim.

Warunkiem skorzystania z bezpłatnych kolonii jest dostarczenie zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzającego, iż dana rodzina jest poszkodowana w wyniku powodzi.

Szef śląsko-dąbrowskiej "S" i prezes Zarządu Fundacji Piotr Duda podkreśla, że uczestnikami mogą być również dzieci, które już raz skorzystały z bezpłatnych kolonii organizowanych "dla powodzian" (kolonie organizowane przez gminę, oświatę itp. - finansowane ze środków Skarbu Państwa). Sprawa jest pilna.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Biurem Fundacji (tel. 322-539-141). Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest kierownik Biura Fundacji pani Wioletta Sznapka.