Region Śląsko-Dąbrowski: WZD wybierze nowe władze

Cze 28, 2010

218 delegatów reprezentujących pracowników wszystkich branż z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" już we wtorek przyjedzie do Katowic, aby wybrać władze najliczniejszej struktury terytorialnej Związku na lata 2010-2014. Jak informuje oficjalna strona śląsko-dąbrowskiej "Solidarności", zaplanowane na dni 29-30 czerwca obrady Walnego Zebrania Delegatów rozpocznie msza święta w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ul. Graniczna 29) o godz. 9.

Następnie delegaci udadzą się do siedziby Regionu Śląsko-Dąbrowskiego "S" (ul. Floriana 7), gdzie od godz. 11. w Sali im. Lecha Kaczyńskiego będą dyskutować na temat najważniejszych problemów pracowniczych i związkowych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.