Region Śląsko-Dąbrowski: Duda po raz trzeci

Cze 29, 2010

Delegaci zgromadzeni na IX Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" (WZD) w głosowaniu tajnym zdecydowali, że przewodniczącym tej struktury związkowej w kadencji 2010-2014 będzie Piotr Duda. Dotychczasowy szef śląsko-dąbrowskiej "S" otrzymał 172 na 175 oddanych głosów ważnych. To oznacza, że pokieruje najliczniejszą regionalną strukturą związkową po raz trzeci z rzędu. Planowane na dwa dni obrady udało się zakończyć już w dniu dzisiejszym.

Przedstawiciele pracowników zrzeszonych w NSZZ "Solidarność" z wszystkich branż w regionie wybrali swoich reprezentantów na Krajowy Zjazd Delegatów, przyjęli uchwały i stanowiska w najważniejszych sprawach dla pracowników śląskich i zagłębiowskich zakładów pracy.

Przez aklamację przyjęto stanowisko WZD, w którym delegaci udzielają poparcia Piotrowi Dudzie w jego staraniach o wybór na Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Sprawozdawczo-wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów, który wybierze przewodniczącego całej "S", odbędzie się na jesieni we Wrocławiu.

Wśród pozostałych stanowisk był też inny przyjęty jednogłośnie dokument, zgłoszony przez delegatów z Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego "S", w którym Walne Zebranie Delegatów wzywa polskich eurodeputowanych do podjęcia działań mających na celu odrzucenie unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych. Jak uzasadnili wnioskodawcy, pomysły Unii Europejskiej (UE) mogą stanowić realne zagrożenie dla funkcjonowania energetyki i przemysłu ciężkiego w krajach UE o wysokim stopniu nawęglenia. Efektem wprowadzenia dyrektywy może być utrata tysięcy miejsc pracy i wzrost cen energii. Do rozwiązań klimatycznych szykowanych przez Komisję Europejską nawiązuje również przyjęty apel, w którym delegaci zwrócili się do polskiego rządu o położenie większego nacisku na rozwój nauki i walkę o jak największe środki z UE na ten cel, zwłaszcza w przygotowywanym budżecie unijnym na lata 2014-2010. Wobec projektów takich jak Pakiet Klimatyczny, brak innowacyjności w gospodarce i poszczególnych branżach będzie oznaczał straty dla tych sektorów, ich pracowników i całego kraju.

Wcześniej delegaci wybrali Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność", Regionalną Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

Obrady zakończyły się po godz. 20. uroczystym ślubowaniem złożonym przez członków nowego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego "S".

Skład Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w kadencji 2010-2014:
- Małgorzata Benc (NSZZ "Solidarność" Pracowników Ochrony Zdrowia),
- Bogdan Biś (ZG "Sobieski"),
- Roman Brudziński (KWK "Zofiówka"),
- Sławomir Ciebiera (General Motors Manufacturing Poland),
- Ryszard Drabek,
- Marek Filapek (PKP),
- Zenon Fiuk (Koksownia "Przyjaźń" Sp. z o.o.),
- Adam Flakus (Huhtamaki Polska Sp. z o.o.),
- Jerzy Goiński (ArcelorMittal Poland SA),
- Zdzisław Goliszewski (Zakłady Mechaniczne "Bumar-Łabędy"),
- Jarosław Grzesik (KWK "Bobrek-Centrum"),
- Urszula Grzonka (NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty),
- Mirosław Grzywa (Elektrociepłownia Zabrze SA),
- Danuta Jemioło (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju),
- Stanisław Kłysz (KWK "Brzeszcze"),
- Dominik Kolorz (KWK "Chwałowice"),
- Grzegorz Kuźnicki (KWK "Bielszowice"),
- Justyna Latos (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Katowicach),
- Joanna Lukosek (Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu),
- Kazimierz Mrozek (SP Szpital Kliniczny nr 5 w Katowicach),
- Piotr Nowak (Nitroerg SA),
- Marek Ostrowski (KWK "Anna"),
- Mieczysław Pietruch (Timken-Polska Sp. z o.o.),
- Ireneusz Płocha (ArcelorMittal Poland SA),
- Jacek Rams (KWK "Borynia"),
- Kazimierz Siciński (Instytut Technik Innowacyjnych EMAG),
- Zbigniew Sobiesiek (NSZZ "Solidarność" Pracowników Ochrony Zdrowia),
- Grzegorz Sułkowski (KWK "Kazimierz-Juliusz"),
- Jacek Szarek (Państwowe Ratownictwo Medyczne w Katowicach),
- Mirosław Truchan (KWK "Bobrek-Centrum"),
- Józefa Warchala (Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej),
- Elżbieta Żuchowicz (Szpital Miejski w Dąbrowie Górniczej).
33 członkiem Zarządu Regionu jest przewodniczący Piotr Duda.

Skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w kadencji 2010-2014:
- Wojciech Bujak,
- Waldemar Lembowicz (KWK "Wesoła"),
- Barbara Mentel,
- Jadwiga Nowak (Zakłady Metalowe "Postęp" SA),
- Andrzej Raszek,
- Waldemar Sopata (ZG "Sobieski"),
- Grzegorz Stasiak (KWK "Marcel").

Delegatami Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" na Krajowe Zjazdy Delegatów w kadencji 2010-2014 zostali:
- Ryszard Baczyński (KWK "Wieczorek"),
- Piotr Bieniek (KWK "Śląsk"),
- Bogdan Biś (ZG "Sobieski"),
- Roman Brudziński (KWK "Zofiówka"),
- Adam Byzdra (KWK "Wesoła"),
- Sławomir Ciebiera (General Motors Manufacturing Poland),
- Halina Cierpiał (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju),
- Andrzej Ciok (KWK "Jas-Mos"),
- Piotr Czypionka (KWK "Staszic"),
- Ryszard Drabek,
- Krzysztof Duda (ZG "Piekary"),
- Zenon Fiuk (Koksownia "Przyjaźń" Sp. z o.o.),
- Jerzy Goiński (ArcelorMittal Poland SA),
- Zdzisław Goliszewski (Zakłady Mechaniczne "Bumar-Łabędy"),
- Andrzej Grolik (KWK "Wujek"),
- Henryk Grymel (PKP Cargo SA),
- Jarosław Grzesik (KWK "Bobrek-Centrum"),
- Bogusław Hutek (KWK "Piast"),
- Jan Jelonek (Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" SA),
- Danuta Jemioło (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju),
- Marek Klementowski (KWK "Bobrek-Centrum"),
- Tomasz Klisz (Zakład Remontowo-Produkcyjny Kompanii Węglowej SA),
- Stanisław Kłysz (KWK "Brzeszcze"),
- Damian Kochoń (Państwowa Straż Pożarna w Gliwicach),
- Dominik Kolorz (KWK "Chwałowice"),
- Bogdan Koziński (KWK "Jas-Mos"),
- Sławomir Kozłowski (KWK "Pniówek"),
- Dariusz Kulpa (KWK "Pokój"),
- Ryszard Lach (PKP Cargo SA),
- Krzysztof Leśniowski (KWK "Knurów"),
- Joanna Lukosek (Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu),
- Lech Majchrzak (ArcelorMittal Poland SA),
- Ryszard Nadolski (KWK "Sośnica-Makoszowy"),
- Henryk Nakonieczny,
- Lesław Ordon (NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania),
- Marek Ostrowski (KWK "Anna"),
- Krzysztof Piętak (Dąbrowska Fabryka Obrabiarek "Defum"),
- Jacek Rams (KWK "Borynia"),
- Marek Sak (KWK "Zofiówka"),
- Waldemar Sopata (ZG "Sobieski"),
- Waldemar Stelmach (KWK "Chwałowice"),
- Jacek Szarek (Państwowe Ratownictwo Medyczne w Katowicach),
- Mirosław Truchan (KWK "Bobrek-Centrum"),
- Krzysztof Urban (KWK "Mysłowice").

Z Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego wywodzi się 12 spośród 33 członków Zarządu Regionu, 3 spośród 7 członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej i aż 30 spośród 44 delegatów śląsko-dąbrowskiej "S" na Krajowy Zjazd Delegatów.