KW: Fiasko mediacji. Protokół rozbieżności podpisany

Lip 06, 2010

W obecności mediatora Andrzeja Sikory odbyły się rozmowy pomiędzy przedstawicielami organizacji związkowych działających na szczeblu Kompanii Węglowej (KW) a Zarządem Spółki odnośnie kwestii stanowiących istotę sporu zbiorowego. Przypomnijmy: strona pracownicza żąda utrzymania w roku 2010 wysokości funduszu płac w KW na poziomie faktycznie poniesionych kosztów na wynagrodzenia w roku 2009 i utrzymania w roku bieżącym wysokości zatrudnienia na poziomie z dnia 31 grudnia 2009 roku.

Związkowcy żądają również gwarancji funkcjonowania wszystkich kopalń i zakładów KW co najmniej do 2020 roku. Spotkanie zakończyło się fiaskiem. Strony podtrzymały swoje stanowiska i spisały protokół rozbieżności.