Solidarność polsko-francuska. SGiE podejmuje współpracę z CGT

Paź 12, 2010

Przedstawiciele największej francuskiej centrali związkowej Confédération générale du travail (CGT) przyjechali do Katowic. Celem wizyty jest nawiązanie współpracy z Sekretariatem Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" (SGiE), a w konsekwencji - wspólna walka o przestrzeganie praw pracowniczych na poziomie europejskim. Tematem dzisiejszego spotkania związkowców z obydwu krajów były również bieżące problemy pracowników w koncernach działających zarówno we Francji, jak i w Polsce.

Goście z Francji, Didier Baur i Thierry Zhender, reprezentują pracowników firm GdF Suez i Électricité de France. Obydwa koncerny działają również na terenie Polski. Do spotkania doszło z inicjatywy francuskiej, a konkretnie tej części CGT, która - tak jak SGiE w ramach "Solidarności" - odpowiada za sprawy pracowników sektora paliwowo-energetycznego i górniczego.

Wśród najważniejszych problemów, które - zdaniem strony francuskiej - powinny być rozwiązywane wspólnie, jest kwestia równego traktowania pracowników tego samego koncernu w różnych krajach. Poważne dysproporcje pojawią się tutaj głównie w wysokości płac i udziału w zyskach. Jak podkreślił Didier Baur, dzisiaj wciąż dochodzi do sytuacji, gdy koncerny wypracowują zyski, jednak w ich podziale uczestniczą pracownicy francuscy, a pracownicy oddziałów tej samej firmy z Europy Środkowo-Wschodniej - nie, i szefowie międzynarodowych koncernów uważają, że to w porządku. CGT ma już doświadczenie w walce o równe prawa wszystkich pracowników koncernu: dwa lata temu z inicjatywy francuskich związkowców kierownictwo Électricité de France zostało zmuszone do podjęcia rozmów płacowych w innych krajach, nie tylko we Francji.

Dominik Kolorz z górniczej "Solidarności" dopytywał gości o szczegóły związane z funkcjonowaniem francuskich rad pracowników. W Polsce, jak zauważył przewodniczący górniczej "S", pracodawcy od czasu do czasu podkreślają znaczenie rad pracowników, ale tylko po to, by umniejszyć rolę związków zawodowych jako instytucji niepotrzebnych wobec faktu istnienia rad. Francuscy związkowcy stwierdzili, że rady pracowników w ich kraju służą informowaniu pracowników o sprawach związanych z funkcjonowaniem firm, ale również opiniują, choć w niewielkim stopniu, decyzje pracodawców. Nie wspomnieli natomiast o praktyce wykorzystywania rad przez pracodawców do deprecjonowania roli związków zawodowych.

Podobnie jak Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność", francuska CGT krytycznie odnosi się do ostatnich pomysłów Unii Europejskiej. O ile SGiE od kilku lat walczy z irracjonalnym i szkodliwym dla większości Europejczyków Pakietem Klimatycznym, o tyle francuska organizacja związkowa podkreślała brak zabezpieczeń socjalnych w unijnej Konstytucji dla Europy (ostatecznie nieco zmodyfikowanej i przyjętej pod nazwą Traktatu Lizbońskiego).