JSW: Praca dla tegorocznych absolwentów ZSZ w Knurowie

Lip 03, 2017

To już pewne: Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) przyjmie do pracy niemal czterdziestu tegorocznych absolwentów knurowskiego Zespołu Szkół Zawodowych (ZSZ) nr 2. 28 czerwca w siedzibie dyrekcji kopalni "Knurów-Szczygłowice" odbyło się spotkanie przedstawicieli JSW z przyszłymi pracownikami firmy.

Kierownictwo JSW reprezentował pełnomocnik Zarządu do spraw technicznych Artur Dyczko, zaś KWK "Knurów-Szczygłowice" - dyrektor Grzegorz Michalik oraz dyrektor ds. pracy Piotr Rykala. Obecny był również przewodniczący zakładowej "Solidarności" i współinicjator wniosku o przyjęcie absolwentów do pracy Krzysztof Leśniowski. Najliczniejszą grupę stanowiło jednak ponad 30 absolwentów ZSZ nr 2. Towarzyszył im zastępca dyrektora tej placówki Jacek Czapkiewicz.

Obecni na miejscu byli uczniowie ZSZ mogli odczuwać największą satysfakcję z przebiegu spotkania, w jego trakcie usłyszeli bowiem, że od września staną się częścią załogi "Knurowa-Szczygłowic", zakładu o 114-letniej tradycji.

- Są to zarówno technicy górnictwa, jak i technicy elektrycy, i mechanicy, a także absolwenci klasy górniczej w Zasadniczej Szkole Zawodowej, która wchodzi w jego skład - precyzuje Krzysztof Leśniowski.

Podkreśla przy tym, że istnieje możliwość zatrudnienia przez JSW kolejnych osób z klas o specjalnościach zawodowych wykorzystywanych w górnictwie.

- Jeśli ktoś z tegorocznych absolwentów wymaganych w górnictwie specjalności Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie jeszcze do nas nie dotarł, to serdecznie zapraszam. Mamy gwarancję zatrudnienia dla nich wszystkich. Wystarczy zgłosić się w dyrekcji KWK "Knurów-Szczygłowice", gdzie można otrzymać więcej informacji na ten temat - mówi przewodniczący.

Pozytywna dla młodych ludzi decyzja Zarządu Spółki jest wynikiem starań starosty gliwickiego Waldemara Dombka (organem prowadzącym ZSZ nr 2 jest Powiat Gliwicki) i cytowanego Krzysztofa Leśniowskiego. 9 maja skierowali oni do pełniącego obowiązki prezesa Zarządu JSW wniosek o rozważenie możliwości zatrudnienia przez Spółkę uczniów kończących naukę. Początkowo rzecz dotyczyła 11 absolwentów technikum oraz 17 uczniów szkoły zawodowej. Ci pierwsi deklarowali gotowość do podjęcia pracy w zawodzie "technik górnictwa podziemnego", ci drudzy natomiast byli zainteresowani pracą w zawodzie "górnik eksploatacji podziemnej".

Zadowolenia z pozytywnego finału całego przedsięwzięcia nie kryje wicestarosta gliwicki pani Ewa Jurczyga, której podlegają między innymi sprawy oświaty w powiecie.

- Przygotowując ofertę kształcenia w naszych szkołach zawsze dbamy o to, aby ich absolwenci dobrze odnaleźli się na rynku pracy. W tym przypadku udało się to wspaniale - zadowoleni są zarówno młodzi ludzie, otrzymujący niemal od ręki zatrudnienie, jak i Jastrzębska Spółka Węglowa, która pozyskała dobrze przygotowanych pracowników - wskazuje.

Wcześniej, bo 19 kwietnia, władze JSW i powiatu gliwickiego zawarły już porozumienie, zgodnie z którym Spółka zorganizuje praktyczną naukę zawodu 60 uczniom szkoły branżowej I stopnia stanowiącej część Zespołu Szkół Zawodowych, by potem ich zatrudnić. Ustalono, że gwarancję pracy otrzymają osoby rozpoczynające edukację w roku szkolnym 2017/2018 (przyszli elektrycy i ślusarze).

Zdaniem przewodniczącego Leśniowskiego tylko taka polityka zatrudnieniowa może uchronić Spółkę przed powstaniem "luki pokoleniowej", czyli sytuacją, w której odstęp czasowy pomiędzy przyjęciami do pracy osób młodych a odejściami z kopalń osób doświadczonych jest zbyt krótki, by pracownicy odchodzący mogli przekazać zdobytą wiedzę praktyczną swoim następcom. Konsekwencją zjawiska jest między innymi wzrost wypadkowości.