KSGWK: Eliminacja miałów z przemysłu zaszkodzi gospodarce

Lip 07, 2017

Górnicza "Solidarność" chce, by minister środowiska Jan Szyszko wyjaśnił, jakie są oczekiwania kierowanego przezeń resortu wobec sektora górnictwa węgla kamiennego w zakresie jakości produkowanego surowca. Oczekuje też uzasadnienia dla forsowanych przez resort poprawek do projektu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Według związkowców nowe przepisy mogą wyeliminować z rynku znaczną część miałów energetycznych, co zaszkodzi całej polskiej gospodarce.

W piśmie skierowanym 6 lipca na ręce ministra związkowcy podkreślili, że rozumieją konieczność zaostrzenia norm jakościowych węgla "z uwagi na wymagania środowiskowe i konieczność wyeliminowania z obrotu detalicznego odpadów węglowych, których spalanie w domowych instalacjach grzewczych przyczynia się do powstawania tzw. niskiej emisji". O przyjęcie regulacji umożliwiających ograniczenie importu niskiej jakości surowca do Polski przedstawiciele Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" sami zresztą apelowali.

Jednak eliminacja miałów wykorzystywanych przez zakłady dysponujące instalacjami umożliwiającymi spalanie gorszych jakościowo węgli w sposób przyjazny dla środowiska może wpłynąć negatywnie zarówno na kondycję tych zakładów, jak i przedsiębiorstw górniczych, które miały dostarczają.

- Uważamy, że Państwa propozycje doprowadzą polskie górnictwo węgla kamiennego do poważnych kłopotów ekonomicznych, co będzie skutkowało także problemami całej polskiej gospodarki - stwierdzili związkowcy z górniczej "Solidarności".

Informację w sprawie wniesienia kontrowersyjnych poprawek strona społeczna uzyskała podczas czerwcowego zebrania branżowego Zespołu Trójstronnego.