JSW: "Czternastka" i deputat odwieszone!

Gru 07, 2017

5 grudnia reprezentatywne organizacje związkowe funkcjonujące w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) - NSZZ "Solidarność", "Kadra" oraz Federacja Związku Zawodowego Górników JSW SA - zawarły z Zarządem firmy porozumienie, dzięki któremu pracownicy Spółki szybciej odzyskają świadczenia zawieszone ponad dwa lata temu w związku z koniecznością ratowania firmy przed upadłością. Chodzi o nagrodę roczną czyli tak zwaną czternastkę i deputat węglowy.

Z inicjatywą rozpoczęcia rozmów na temat odwieszenia niektórych składników wynagrodzenia wystąpiły reprezentatywne organizacje związkowe. 23 listopada związkowcy zwrócili się do Zarządu JSW, żądając wypłaty "czternastej pensji" oraz deputatu węglowego w roku 2018 i latach następnych wszystkim pracownikom Spółki - bez względu na zajmowane stanowisko, rodzaj umowy czy przynależność związkową.

Przedstawiciele strony społecznej wskazywali, że wyrzeczenia załogi oddaliły od firmy widmo bankructwa, ale - w świetle porozumienia z 2015 r. - miały obowiązywać czasowo i zależeć od kondycji finansowej JSW, toteż znacząca poprawa sytuacji Spółki powinna skutkować natychmiastowym przywróceniem zawieszonych świadczeń.

Zawarte porozumienie przewiduje odstąpienie od części zapisów porozumienia "oszczędnościowego" podpisanego 16 września 2015 r. i niezwłoczne przywrócenie kolejnych elementów górniczego wynagrodzenia: pracownicy JSW otrzymają "czternastkę" za rok 2017 i za lata kolejne oraz deputat węglowy w roku 2018 i w latach kolejnych.

Świadczenia mają być wypłacane na zasadach obowiązujących w 2014 r., przed zawarciem porozumienia, co oznacza, że już w lutym 2018 roku nastąpi wypłata "czternastej pensji", a w kwietniu 2018 roku - deputatu węglowego (jednorazowo lub jako dodatku do pensji, w zależności od deklaracji pracownika).

- Po analizie zapisów porozumienia zawartego 29 sierpnia 2016 r. z obligatariuszami JSW, jak też wyników Spółki z ostatnich kilku miesięcy, strony porozumienia zawartego 16 września 2015 r. uznały, że ze względu na poprawę sytuacji na rynku węgla koksowego i poprawę płynności finansowej firmy, mimo wciąż istniejących zobowiązań JSW, zaistniała możliwość rozwiązania kwestii zawieszonych elementów górniczego wynagrodzenia. Tym samym - jako reprezentatywne organizacje związkowe - zrealizowaliśmy obietnicę przywrócenia świadczeń, gdy tylko firma "stanęła na nogi", tak jak to wielokrotnie obiecywaliśmy, czy to na łamach prasy związkowej, czy to w naszych biuletynach - skomentował przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" JSW SA Sławomir Kozłowski w rozmowie z Solidarnością Górniczą. - Dwa lata temu musieliśmy się godzić na cięcia, by ratować JSW przed całkowitą likwidacją. Teraz, wraz z radykalną poprawą stanu finansów Spółki, dzięki porozumieniu reprezentatywnych organizacji związkowych z Zarządem JSW, pracownicy na ponad rok "przed czasem" - czyli końcem obowiązywania porozumienia "oszczędnościowego" - odzyskują to, co im się zwyczajnie należy. Dzisiaj każdy może się przekonać, że to my mieliśmy rację, a nie Związek Zawodowy "Jedność", który zarzucał nam populizm i brak skuteczności, nie proponując przy tym żadnych sensownych rozwiązań w zamian. Gdybyśmy posłuchali liderów tego związku, dzisiaj górnicy nadal nie mieliby niczego - zauważył.