PGG: Porozumienie w sprawie "czternastki"

Sty 10, 2018

Przedstawiciele central związkowych funkcjonujących w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) i Zarządu PGG podpisali się pod porozumieniem dotyczącym częściowej wypłaty nagrody rocznej ("czternastki") za rok 2017 uprawnionym pracownikom PGG. 20 listopada ubiegłego roku zespół monitorujący realizację porozumienia z 19 kwietnia 2016 r. uznał, że coraz lepsze wyniki PGG stanowią wystarczającą podstawę do tego, by świadczenie już teraz, przynajmniej częściowo, zostało zrealizowane.

Strony porozumienia z 19 kwietnia 2016 r. zdecydowały o przywróceniu "czternastej pensji" za rok 2017 w wymiarze 30 procent nagrody ustalonej na warunkach określonych zapisami porozumienia zawartego 20 grudnia 2004 r. (przez stronę społeczną i kierownictwo ówczesnej Kompanii Węglowej SA). Pieniądze trafią na górnicze konta do 15 lutego 2018 r.

Pracownicy kopalń byłego Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) "przejęci" przez PGG 1 kwietnia 2017 r. w trybie artykułu 23.1 Kodeksu pracy, uprawnieni do przywróconej części dodatkowej nagrody rocznej za 2017 r., otrzymają świadczenie naliczone według zasad obowiązujących w PGG z uwzględnieniem okresu pracy w KHW (chodzi o pierwszy kwartał 2017 r.).

Zaznaczono również, że postanowienia o częściowej wypłacie "czternastej pensji" nie obejmą tych byłych pracowników kopalń KHW, "przejętych" przez PGG w trybie art. 23.1 Kodeksu pracy, którzy do 31 grudnia 2017 r. lub do dnia rozwiązania umowy o pracę z PGG przed 31 grudnia 2017 r. nie przyjęli warunków pracy i płacy obowiązujących w PGG.

Do tej pory "czternastka" w Polskiej Grupie Górniczej była całkowicie zawieszona.

- 20 listopada [2017 r. - przyp. red. SG] zespół uznał, że wyniki PGG za pierwszych dziesięć miesięcy 2017 roku wraz z prognozą do końca roku są na tyle dobre, by częściowo odwiesić wypłatę tak zwanej czternastej pensji. (...) Czy można to uznać za sukces? Skoro wcześniej "na stole" było 0 procent, a teraz jest 30, to chyba tak. Wcześniej nic nie wskazywało, że zostanie wypłacone cokolwiek. Na odwieszenie całości nadal nie ma pieniędzy. Wypłata całej "czternastki" kosztowałaby mniej więcej 280 milionów złotych, a prognozowany zysk PGG na koniec roku to około 200 mln zł - komentował pod koniec listopada przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" PGG Sp. z o.o. Bogusław Hutek, odnosząc się do opinii wydanej przez zespół monitorujący realizację porozumienia z 19 kwietnia 2016 r.

Wśród sygnatariuszy porozumienia gwarantującego wypłatę części "czternastki" za rok 2017 są dwaj wiceprezesi Zarządu PGG - Jerzy Janczewski i Andrzej Paniczek - oraz przedstawiciele związków zawodowych: ZOK NSZZ Solidarność Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., ZOK Związku Zawodowego Górników w Polsce Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., Komisji Zakładowej WZZ "Sierpień 80" w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o., MZZ "Kadra" Górnictwo, ZOK Związku Zawodowego Pracowników Dołowych przy Polskiej Grupie Górniczej, ZOK Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o., ZOK Związku Zawodowego "Kontra" przy Polskiej Grupie Górniczej, ZOK Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka" PGG sp. z o.o., ZOK NSZZ "Solidarność 80" Polska Grupa Górnicza sp. z o.o., MOZ Kadra XXI Górnictwo, ZOK Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce przy Polskiej Grupie Górniczej, Związku Zawodowego Jedności Górniczej Zarządu Zakładowego przy Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. i Związku Zawodowego Ratowników przy KWK "Sośnica".