Ostateczne wyniki głosowania w Kompanii

Serię referendów na temat przystąpienia pracowników Kompanii Węglowej SA (KW) do generalnego strajku solidarnościowego zakończyły głosowania w kopalni "Ziemowit", Centrali KW i Zakładzie Zagospodarowania Mienia. Załogi wszystkich trzech zakładów opowiedziały się za podjęciem akcji protestacyjnej przeciwko polityce rządu wobec problemów społeczno-gospodarczych Śląska. Ostateczne wyniki dla całej Kompanii to 96,9 procent głosów na "tak" przy ponad 57-procentowej frekwencji.

(-)