Spór zbiorowy w "Przyjaźni"

Brak reakcji Zarządu Koksowni "Przyjaźń" SA na związkowe wezwania do podjęcia rozmów w temacie realizacji postulatów płacowych spowodował uruchomienie procedury sporu zbiorowego z dniem 1 lutego. Zakładowa "Solidarność" domaga się 500-złotowej podwyżki dla zatrudnionego oraz ustalenia 1000-złotowych dodatków: wigilijnego i z tytułu Dnia Hutnika. Oczekuje też od pracodawcy szybkiego rozpoczęcia rokowań, zgodnie z procedurą zawartą w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Pierwszy wniosek "Solidarności" o rozpoczęcie rozmów w sprawie ustalenia tegorocznej polityki płacowej trafił na biurko prezesa Zarządu Koksowni "Przyjaźń" SA Edwarda Szlęka 7 listopada. Związkowcy zażądali:
- zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 roku (zgodnie z artykułem 46. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy),
- ustalenia terminu oraz wysokości podwyżek płac w 2013 roku,
- ustalenia wysokości dodatku z tytułu Dnia Hutnika (zgodnie z art. 73. ZUZP),
- ustalenia wysokości tzw. dodatku wigilijnego (zgodnie z art. 68. ZUZP).

W dokumencie zaznaczono, że brak pozytywnych decyzji spowoduje podjęcie dalszych - przewidzianych prawem - działań, które doprowadzą do wyegzekwowania postulatów, ze strajkiem włącznie.

Jak poinformował Solidarność Górniczą przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Koksowni "Przyjaźń" SA Zenon Fiuk, na listopadowe pismo Zarząd nie udzielił odpowiedzi, co stało się podstawą do wystosowania kolejnego oświadczenia. Tym razem związkowcy zapowiedzieli, że brak realizacji przedstawionych żądań przed końcem stycznia automatycznie oznaczać będzie wszczęcie procedury sporu zbiorowego. Kierownictwo koksowni odpowiedziało propozycją rozmów w drugim kwartale roku. To nie zadowoliło strony społecznej i 1 lutego spór zbiorowy stał się faktem.

O przebiegu rozmów i ewentualnym podpisaniu porozumienia lub decyzji o strajku poinformujemy w naszym serwisie.