KW: Rokowania płacowe czas zacząć

Organizacje związkowe działające w Kompanii Węglowej SA (KW) zwróciły się do Zarządu Spółki o zorganizowanie spotkania rozpoczynającego tegoroczne negocjacje płacowe i udostępnienie informacji na temat skutków realizacji porozumień z lat ubiegłych. - Jeśli dokumentację obrazującą możliwości finansowe firmy otrzymamy wystarczająco szybko, przedstawimy nasze propozycje już podczas pierwszej rundy rozmów - zapowiada wiceprzewodniczący kompanijnej "Solidarności" Stanisław Kłysz.

Kilka tygodni temu Rada Pracowników KW skrytykowała założony w projekcie Planu Techniczno-Ekonomicznego (PTE) KW wzrost wskaźnika wynagrodzeń o 2,7 procent, czyli o prognozowaną na ten rok stopę inflacji. - Biorąc pod uwagę zapisy porozumień zawartych z organizacjami związków zawodowych w roku 2012 i w latach poprzednich, proponowany wskaźnik (...) oznacza w praktyce spadek poziomu realnych wynagrodzeń - czytamy opinii Rady skierowanej do Zarządu Spółki. Należy zakładać, że strona społeczna upomni się o nieco więcej niż proponowano w negatywnie ocenionym projekcie PTE, Stanisław Kłysz nie chce jednak precyzować poziomu podwyżek, jaki usatysfakcjonuje związki zawodowe.

Rozmowy, o które wnoszą związkowcy, poświęcone będą głównie tematyce płacowej, ale nie tylko. Strona społeczna zamierza poruszyć wszystkie problemy wzbudzające niepokój załóg, m.in. te, o których mogliśmy przeczytać w opinii Rady Pracowników. - Z pewnością będziemy dyskutować o niebezpiecznej polityce zatrudnieniowej, ukierunkowanej na obniżanie stanu zatrudnienia, ograniczaniu nakładów inwestycyjnych na remonty i serwisy, co grozi niedotrzymaniem terminów uzbrojenia ścian, stanowiąc zagrożenie dla ciągłości ruchu w niektórych kopalniach, czy problemie przekazywania coraz większej ilości najprostszych nawet zadań firmom zewnętrznym. Od rozwiązania wszystkich tych spraw zależy dobra kondycja firmy - ocenia wicelider NSZZ "Solidarność" w KW.

 

Zobacz też:

•  Opinia jednoznacznie negatywna. Kompanijny PTE pod ostrzałem