Płace: Propozycje Zarządu Kompanii wstępnie znane

Ruszyły rozmowy dotyczące wysokości tegorocznego wskaźnika wynagrodzeń w Kompanii Węglowej SA (KW). Czwartkowe, inaugurujące etap rokowań spotkanie strony społecznej z Zarządem Spółki ograniczyło się jednak do przedstawienia stanowiska pracodawcy przez wiceprezesów KW: do spraw ekonomiki i finansów Jacka Nowaka i do spraw pracy Piotra Rykalę. Oficjalne stanowisko związków zawodowych, w tym kompanijnej "Solidarności", poznamy w przyszłą środę.

- Zarząd zaproponował wyrównanie dysproporcji płacowych pomiędzy kopalniami, zamrożenie wysokości dodatków szkodliwych, dalsze funkcjonowanie funduszu motywacyjnego w roku 2013 i kontynuację rozmów płacowych od czerwca - relacjonuje Marek Ostrowski z kompanijnej "S", uczestnik rozmów.

Związkowiec nie chciał komentować propozycji Zarządu KW. - Naszą odpowiedź i ewentualne postulaty przedstawimy za tydzień, po konsultacjach z organizacjami szczebla zakładowego - stwierdził.

Kolejne spotkanie związkowców z przedstawicielami Zarządu KW odbędzie się 6 marca.