KW: Sytuacja patowa, ale rozmowy trwają

Rozmowy płacowe strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej SA utknęły w martwym punkcie. - Pracodawca odrzucił nasze propozycje podwyższenia wskaźnika płac i przeznaczenia funduszu motywacyjnego na inne elementy wynagrodzeń. W odpowiedzi przedstawiliśmy projekt podziału wypłaty pieniędzy z funduszu: 1 procent wskaźnika już 10 kwietnia, a pozostałe 0,4 do dyspozycji w drugiej połowie roku - relacjonuje szef kompanijnej "Solidarności" Jarosław Grzesik. Ciąg dalszy rozmów we wtorek.

Reprezentowany przez wiceprezesa KW do spraw pracy Piotra Rykalę Zarząd Kompanii zgodził się na rozdysponowanie 0,7 procent wskaźnika w celu wyrównania dysproporcji płacowych pomiędzy kopalniami należącymi do Spółki, ale to żadne zaskoczenie, bo rzecz została ustalona w zeszłorocznym porozumieniu płacowym.

Kierownictwo Spółki podtrzymało też przedstawioną tydzień temu (i oprotestowaną przez związki zawodowe) propozycję obniżenia górniczych odpraw emerytalnych.

Odrzucenie związkowego postulatu wypłaty w całości funduszu motywacyjnego poprzez przeznaczenie go na inne elementy wynagrodzenia wiąże się natomiast z przedstawieniem innego rozwiązania. - Zarząd zaproponował swego rodzaju pożyczkę z funduszu motywacyjnego w wysokości połowy jego wartości, czyli około 0,7 procent wskaźnika, i wypłacenie tych pieniędzy pracownikom 10 kwietnia w postaci "jednorazówki". Zwrot tej kwoty do funduszu miałby nastąpić w przyszłym roku, niezależnie od tego, czy uda się wynegocjować wyższy wskaźnik, czy nie. Nie byłaby to zatem podwyżka, tylko przeniesienie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej - najprościej mówiąc: wypłata połowy funduszu teraz, a nie w lutym przyszłego roku i to wszystko - ocenia Jarosław Grzesik. - Myśmy złożyli propozycję, by 1 procent wskaźnika z funduszu motywacyjnego wypłacić już, czyli 10 kwietnia, również w postaci "jednorazówki", a o pozostałej części funduszu, wynoszącej 0,4 procent wskaźnika, dyskutować po zakończeniu pierwszego półrocza. Co ważne, naszym zdaniem "odbudowa" funduszu powinna nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku wynegocjowania przyrostu wynagrodzeń w przyszłym roku.

Niezależnie od rozmów na tematy płacowe, Zarząd poinformował stronę związkową o podjęciu uchwały uruchamiającej system odpraw socjalnych dla pracowników powierzchni.

Kolejne spotkanie stron zaplanowano na 19 marca.

 

Zobacz też:

•  KW: Związkowcy chcą podwyżek, Zarząd - obniżenia odpraw

•  Płace: Propozycje Zarządu Kompanii wstępnie znane

•  KW: Rokowania płacowe czas zacząć