KW: (Po)świąteczna "jednorazówka" dla każdego zatrudnionego

1 procent wskaźnika wzrostu wynagrodzeń z funduszu motywacyjnego trafi do kieszeni pracowników Kompanii Węglowej SA w postaci premii jednorazowej - ustalili związkowcy i Zarząd Spółki. - Premia zostanie wypłacona 10 kwietnia. Pozwoli uzupełnić górnicze budżety domowe po świątecznych wydatkach. Mamy jednak nadzieję, że trudna sytuacja na rynku węgla się zmieni i w drugim półroczu rozpoczniemy rozmowy na temat rzeczywistego wzrostu płac - mówi szef kompanijnej "Solidarności" Jarosław Grzesik.

Upór związkowych negocjatorów sprawił, że "jednorazówkę" otrzymają pracownicy wszystkich oddziałów Kompanii - kopalń, zakładów i Centrali KW - choć początkowo kierownictwo chciało wypłacić premię jedynie zatrudnionym w kopalniach. Ustalono też, że fundusz zostanie "odbudowany" wyłącznie w sytuacji, gdy uda się wynegocjować przyrost wynagrodzeń w przyszłym roku.

Wysokość premii uzależniona będzie od dwóch czynników: przynależności do danej grupy pracowniczej i liczby przepracowanych dniówek w pierwszym kwartale bieżącego roku. Jak informuje Jarosław Grzesik, należy się spodziewać znanego z poprzednich porozumień płacowych podziału na pracowników dołowych, pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla i pracowników administracji oraz podobnych do stosowanych w ubiegłych latach proporcji kwotowych pomiędzy grupami.

Oprócz wypłaty "jednorazówki", uzgodniono przeznaczenie 0,7 procent wskaźnika wynagrodzeń na kontynuację procesu wyrównywania dysproporcji płacowych pomiędzy pracownikami kompanijnych kopalń. W ocenie przewodniczącego kompanijnej "S" oznacza to, że istniejące wciąż różnice, sięgające 190 zł brutto, uda się zmniejszyć do około 60 zł.

 

Zobacz też:

•  KW: Sytuacja patowa, ale rozmowy trwają

•  KW: Związkowcy chcą podwyżek, Zarząd - obniżenia odpraw

•  Płace: Propozycje Zarządu Kompanii wstępnie znane