Na ostatniej prostej. Biuletyn strajkowy dla pracowników

Przygotowania do strajku generalnego na Śląsku wkroczyły w decydującą fazę. Ukazało się specjalne wydanie Biuletynu Ulotnego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (BUM). - Rząd oderwał się od rzeczywistości. Trzeba nim wstrząsnąć - piszą związkowcy i wyjaśniają ideę strajku solidarnościowego oraz przedstawione postulaty. Brak realizacji tych ostatnich przez rząd jest główną przyczyną wyznaczonej na 26 marca akcji protestacyjnej. Polecamy lekturę cyfrowej wersji BUM.

(-)