Związkowcy z KHW: Wróćmy do rozmów, ale bez Mroza

Rozmowy płacowe w Katowickim Holdingu Węglowym SA (KHW) zostaną wznowione. Przedstawiciele organizacji związkowych i kierownictwa Spółki uzgodnili powrót do stołu negocjacyjnego, po tym jak we wtorek członkowie Zarządu KHW zerwali rokowania z powodu "wywierania nacisku" przez pracowników zgromadzonych przed siedzibą firmy. Równocześnie związkowcy zażądali odsunięcia od rozmów wiceprezesa Waldemara Mroza, który - ich zdaniem - torpeduje każdą próbę sfinalizowania negocjacji.

Do kontynuacji rozmów na temat tegorocznej polityki płacowej ma dojść w czwartek. Organizacje związkowe oficjalnie zadeklarowały chęć wzięcia udziału w negocjacjach. - Zawsze staliśmy i stoimy na stanowisku, że wszystkie problemy i konflikty w spółce można rozwiązać przy stole negocjacyjnym - czytamy w dokumencie sygnowanym przez przedstawicieli sześciu związków zawodowych prowadzących spór zbiorowy z kierownictwem Holdingu.

Autorzy pisma podkreślają, że porozumienie od dłuższego czasu jest bardzo blisko, jednak "z niezrozumiałych (...) powodów, wiceprezes Waldemar Mróz torpeduje każdą próbę sfinalizowania negocjacji podpisaniem dokumentu kończącego spór". Stąd kilkunastogodzinny, wtorkowo-środowy protest polegający na okupacji wejścia do siedziby Zarządu KHW oraz przedstawiony postulat odsunięcia Mroza od rozmów i powołania w jego miejsce innego przedstawiciela kierownictwa Spółki. - Jesteśmy przekonani, że ta decyzja pozwoli na szybkie zakończenie sporu i podpisanie porozumienia satysfakcjonującego zarówno stronę społeczną, jak i zarząd KHW - stwierdzono w zakończeniu związkowego listu.

O przebiegu czwartkowej rundy rozmów i podjętych decyzjach będziemy informować w naszym serwisie.