KW: Chcą powrotu do rozmów o węglu dla emerytów

Podczas środowego zebrania członkowie Zakładowej Komisji Koordynacyjnej Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA omówili treść lutowych porozumień dotyczących wynagrodzeń i deputatów węglowych. Z posiadanych przez nas nieoficjalnych informacji wynika, że organizacje związkowe, które nie podpisały aneksu zmieniającego zasady wydawania węgla deputatowego emerytom, będą chciały powrotu do rozmów z pracodawcą na ten temat.

Spór o emerycki węgiel dotyczy byłych pracowników kopalń, którzy od 2004 roku byli uprawnieni do deputatu w sortymencie "kostka". Zarząd zaproponował, by rozwiązanie to obowiązywało nadal tylko dotychczasowych emerytów z kopalń "nadwiślańskich". Ci, którzy na emeryturę dopiero przejdą, będą mieli prawo do deputatu w sortymencie "orzech" (lub ekwiwalentu pieniężnego wyliczanego na bazie tego sortymentu) o mniejszej wartości, co stawia tę grupę w niekorzystnej sytuacji.

Większość związków zawodowych zaakceptowała propozycję Zarządu Kompanii Węglowej SA (KW) w takiej właśnie formie już na początku lutego. Aneksu nie podpisali przedstawiciele NSZZ "Solidarność", Związku Zawodowego Pracowników Dołowych, Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka" i NSZZ "Solidarność 80". - Uważamy, że jest to nierówne traktowanie pracowników, w tym przypadku - emerytów. Domagaliśmy się utrzymania dotychczasowych zasad, jednak Zarząd Kompanii nie wziął naszego zdania pod uwagę, dlatego porozumienia nie podpisaliśmy - tłumaczył wtedy wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność" w KW Stanisław Kłysz.

Rada kompanijnej "Solidarności" wybrała też dzisiaj nowego skarbnika po rezygnacji złożonej przez piastującego tę funkcję Marka Klementowskiego. Za związkowe finanse będzie odpowiadał Marek Ostrowski z KWK "Rydułtowy-Anna", który był jedynym kandydatem i został wybrany jednogłośnie.