SG: Jak "Wujek" wychodzi na prostą

Ukazało się czerwcowe wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza. Piszemy o wypłacie nagrody z zysku w Kompanii Węglowej SA, przygotowaniach do strajku w Jastrzębiu i kopalni "Wujek", którą niedawno chciano zamykać, a która - dzięki zaangażowaniu załogi - w samym tylko maju wydobyła o 5 procent więcej węgla niż przewidywały założenia tzw. planu naprawczego. Publikujemy również relację z krakowskiej konferencji na temat roli węgla w gospodarce Polski i pytamy, czy wydobycie gazu łupkowego się opłaca?

(-)