Holdingowa "Solidarność" wniosła o zwołanie WRDS

Lut 21, 2017

Rozmowy przedstawicieli strony społecznej i zarządów Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) oraz Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG) na temat połączenia KHW i PGG utknęły w martwym punkcie. Fiasko negocjacji sprawiło, że holdingowa "Solidarność" wniosła o zwołanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS). - [Rada - przyp. red. SG] nieraz dała dowód, że (...) potrafi rozwiązywać nawet najostrzejsze konflikty przy stole rozmów - czytamy w piśmie do szefa WRDS Marka Zychli.

Zakładanym przez Ministerstwo Energii terminem fuzji KHW i PGG jest 1 kwietnia. Nadal jednak nie zostały uzgodnione warunki, na jakich miałoby nastąpić połączenie.

NSZZ "Solidarność" PGG Sp. z o.o. domaga się przywrócenia zawieszonych elementów wynagrodzenia poprzez renegocjacje § 1 pkt. 2 porozumienia z 19 kwietnia 2016 roku (zawartego pomiędzy Kompanią Węglową SA i PGG a organizacjami związkowymi funkcjonującymi w Kompanii), zapewnienia normatywnego obłożenia na stanowiskach pracy, czyli utrzymania takiego poziomu zatrudnienia, który zapewniłby bezpieczne wykonywanie zadań oraz zagwarantowania utrzymania inwestycji na poziomie nie mniejszym niż zapisany w Planie Techniczno-Ekonomicznym PGG na 2017 rok i zwiększenia tego poziomu w latach kolejnych. Przede wszystkim jednak żąda gwarancji zatrudnienia dla pracowników oraz gwarancji dalszego funkcjonowania wszystkich kopalń, ruchów i zakładów Grupy.

Związkowcy z NSZZ "Solidarność" KHW SA chcą natomiast utrzymania zapisów obowiązującej w Spółce Holdingowej Umowy Zbiorowej (HUZ). I tu pojawia się problem, bo Zarząd Holdingu chce rozwiązania HUZ. Mało tego: od zgody strony związkowej na takie właśnie rozwiązanie kierownictwo KHW uzależnia wypłatę nagrody za rok 2016, którą pracownicy - zgodnie z Holdingową Umową Zbiorową oraz porozumieniem podpisanym 17 listopada 2014 r. - mieli otrzymać do 5 lutego.

Zarząd KHW jednostronnie zdecydował, że w związku z trudną sytuacją finansową firmy "czternasta pensja" za rok 2016 będzie wypłacana etapami. Według prezesa Holdingu Tomasza Cudnego do tej pory wynagrodzenia były regulowane na bieżąco, zaś konieczność rozbicia "czternastki" na raty została spowodowana "zbiegiem płatności na przełomie roku". Jego zdaniem 1000 złotych netto to maksymalna kwota, jaką 3 lutego można było wypłacić górnikom "bez ryzyka naruszenia płynności finansowej Spółki, w tym wypłaty wynagrodzeń za styczeń 2017".

Holdingowa "Solidarność" zdecydowanie sprzeciwia się próbie łączenia kwestii wypłaty nagrody rocznej z negocjacjami dotyczącymi fuzji PGG i KHW. Nie zamierza też jednak ustępować w sprawie HUZ.

- Tak długo, jak jedynym rozwiązaniem akceptowanym przez pracodawcę będzie bezwzględne rozwiązanie Holdingowej Umowy Zbiorowej, tak długo te rozmowy nie będą miały sensu. Naszym zdaniem najgorszy układ zbiorowy jest dla pracownika korzystniejszy niż najlepsze porozumienie płacowe, stąd nasza postawa i założenie, by konsekwentnie bronić zapisów HUZ - komentuje wiceprzewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" KHW SA Piotr Bienek.

Autorzy wniosku do WRDS podkreślili, że atmosfera w Holdingu jest napięta i wkrótce może wymknąć się spod kontroli, stąd pilna konieczność wypracowania uzgodnień, które byłyby korzystne dla wszystkich stron sporu.

- Wśród załóg kopalń KHW narasta niepokój o miejsca pracy i o przyszłość firmy, która według oceny resortu energii może wkrótce stanąć przed widmem upadłości. Te niepokoje mogą się wkrótce przekształcić w konflikt społeczny, który jeszcze bardziej utrudni, a wręcz może uniemożliwić osiągnięcie porozumienia w sprawie planowanych przekształceń - wskazali związkowcy. - ZOK NSZZ Solidarność ma nadzieję, że i tym razem WRDS pomoże przerwać negocjacyjny pat w sprawie fuzji KHW i PGG, i doprowadzić do zawarcia porozumienia - zadeklarowali.