KSGWK: Eliminacja miałów z przemysłu zaszkodzi gospodarce

Lip 07, 2017

Górnicza "Solidarność" chce, by minister środowiska Jan Szyszko wyjaśnił, jakie są oczekiwania kierowanego przezeń resortu wobec sektora górnictwa węgla kamiennego w zakresie jakości produkowanego surowca. Oczekuje też uzasadnienia dla forsowanych przez resort poprawek do projektu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Według związkowców nowe przepisy mogą wyeliminować z rynku znaczną część miałów energetycznych, co zaszkodzi całej polskiej gospodarce.

W piśmie skierowanym 6 lipca na ręce ministra związkowcy podkreślili, że rozumieją konieczność zaostrzenia norm jakościowych węgla "z uwagi na wymagania środowiskowe i konieczność wyeliminowania z obrotu detalicznego odpadów węglowych, których spalanie w domowych instalacjach grzewczych przyczynia się do powstawania tzw. niskiej emisji". O przyjęcie regulacji umożliwiających ograniczenie importu niskiej jakości surowca do Polski przedstawiciele Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" sami zresztą apelowali.

Jednak eliminacja miałów wykorzystywanych przez zakłady dysponujące instalacjami umożliwiającymi spalanie gorszych jakościowo węgli w sposób przyjazny dla środowiska może wpłynąć negatywnie zarówno na kondycję tych zakładów, jak i przedsiębiorstw górniczych, które miały dostarczają.

- Uważamy, że Państwa propozycje doprowadzą polskie górnictwo węgla kamiennego do poważnych kłopotów ekonomicznych, co będzie skutkowało także problemami całej polskiej gospodarki - stwierdzili związkowcy z górniczej "Solidarności".

Informację w sprawie wniesienia kontrowersyjnych poprawek strona społeczna uzyskała podczas czerwcowego zebrania branżowego Zespołu Trójstronnego.

Pełną treść pisma KSGWK do ministra Szyszki publikujemy poniżej.

 

* * *

 

Katowice, 6 lipca 2017 r.

 

Szanowny Pan
Jan Szyszko
Minister Środowiska

ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze

Z informacji jakie uzyskaliśmy podczas ostatniego posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników wynika, że kierowany przez Pana Ministra resort wniósł szereg poprawek do projektu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, które w istotny sposób godzą w interes polskiego górnictwa węgla kamiennego. Rozumiemy potrzebę zaostrzenia norm jakościowych węgla z uwagi na wymagania środowiskowe i konieczność wyeliminowania z obrotu detalicznego odpadów węglowych, których spalanie w domowych instalacjach grzewczych przyczynia się do powstawania tzw. niskiej emisji.

Jednak Państwa propozycje zapisów projektu ustawy, według naszych informacji, wyeliminują z rynku znaczną część miałów energetycznych. A przypomnijmy, że jest to węgiel, który jest spalany w przemysłowych instalacjach, przystosowanych do spalania także gorszych jakościowo węgli w sposób przyjazny dla środowiska. Uważamy, że Państwa propozycje doprowadzą polskie górnictwo węgla kamiennego do poważnych kłopotów ekonomicznych, co będzie skutkowało także problemami całej polskiej gospodarki.

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" domaga się wyjaśnienia, jakie są oczekiwania Ministerstwa Środowiska wobec sektora górnictwa węgla kamiennego w zakresie jakości produkowanego surowca. Czekamy na odpowiedź i uzasadnienie forsowanych przez Państwa zmian.

 

Do wiadomości:
- Prezes Rady Ministrów
- Minister Rozwoju i Finansów
- Minister Energii